KEKOSONGAN JAWATAN DI PMBK

KEKOSONGAN JAWATAN DI PMBK :-

PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (S3)

STATUS PERJAWATAN: TETAP

Bertanggungjawab kepada:-

Pegawai Kewangan/ Eksekutif Kewangan dan Akaun/ Pengurus Kewangan Kumpulan/ Ketua Pegawai Operasi/ Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan di dalam urusan kewangan dan perakaunan PMBK

SYARAT- SYARAT PERMOHONAN

1. Lelaki dan perempuan.

2. Memiliki kelulusan Minimum SPM + 3 Kepujian @ Kemahiran Khusus (Sijil IPTA/IPTS/STPM)

DESKRIPSI TUGAS

1. Menyediakan baucer bayaran PMBK

2. Menyediakan cek-cek bayaran

3. Mengemaskini kaki cek

4. Menyerahkan cek-cek bayaran kepada penerima

5. Menyediakan resit bayaran bagi kutipan

6. Urusan bank berkenaan wang/cek

7. Mengemaskini fail baucer bayaran PMBK

8. Mengemaskini fail terimaan PMBK

9. Mengemaskini semua fail-fail jabatan Kewangan PMBK

10. Menghantar dokumen-dokumen kepada jabatan lain/ pihak luar

11. Menjalankan lain-lain tugas berkaitan akaun dan Kewangan dari semasa ke semasa

Permohonan boleh dihantar melalui jobs@pmbk.gov.my. Tarikh tutup permohonan ialah pada 30 Syawal 1438H bersamaan 24 Julai 2017.

Sebarang pertanyaan tuan/puan boleh menghubungi Unit Pengurusan Modal Insan PMBK untuk maklumat lanjut.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *